سمعک قابل کاشت  Baha 5 Power :
سمعک باها 5 در سه قدرت 45 دسی بل، 55 دس یبل و 65 دسی بل تولید می شود و خانواده سمعک های باها 5 این قدرت ها را پوشش می دهند.
سمعک قابل کاشت باها (Baha 5) با قدرت 45 دسی بل
سمعک قابل کاشت باها (Baha 5 Power) با قدرت 55 دسی بل
سمعک قابل کاشت باها (Baha 5 Super Power) با قدرت 65 دسی بل
در شکل زیر این 3 مدل از سمعک قابل کاشت نشان داده شده است:
تمامی مدل های باها 5 از تکنولوژی روز دنیا برخوردار هستند و قابلیت سیستم وایرلس دارند و بیمار می تواند براحتی با تلویزیون، تلفن و وسایل صوتی تصویری دیگر ارتباط برقرار کند.

سمعک باها  (Baha 5 Power) :
این سمعک با قدرت 55 دسی بل طراحی شده است و شکل آن در زیر دیده می شود.
همانطور که دیده می شود طراحی این نوع سمعک استخوانی بسیار زیبا است و هنگامی که بر روی سر قرار گیرد نمای بسیار شکیلی دارد.
به شکل زیر دقت کنید:
سمعک قابل کاشت Baha 5 Power در چندین رنگ موجود است ازاینرو قدرت انتخاب بالایی را به بیمار می دهد و می توانند آن را مطابق با رنگ موی سر خود انتخاب کنند.