بیمارانی که کاندید انجام عمل کاشت حلزون شنوایی می باشند و یا می خواهند پردازنده قبلی خود را ارتقاء دهند به وب سایت هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مراجعه کنند.
آدرس : تهران - خیابان طالقانی - بین حافظ و نجات الهی - شماره ۳۶۶
کدپستی : ۱۳۸۳۱-۱۵۹۹۷
صندوق پستی : ۷۶۳۳-۱۴۱۵۵
تلفن : ۹-۸۸۸۰۹۵۶ (۰۲۱)
فاکس : ۸۸۸۰۷۲۴۴
پست الکترونیکی : info@hoa-ir.com
آدرس اینترنتی : www.hoa-ir.com